Kontakt

  •  Rruga Arban, Vaqarr-Tiranë, Zona Industriale
     Tiranë-Shqipëri
  • +355 48 520 036
  • +355 48 520 037
  • +355 68 20 200 45
  • +355 69 20 925 11
  • info@elalcom.al