Shërbimet e kompanisë

ELALCOM falë shumëllojshmërisë së produkteve që ofron, paisjeve dhe makinerive speciale si dhe stafit të përgatitur profesionalisht, kryen punime dhe instalime cilësore të certifikuara, në sektorin civil dhe industrial, fabrika, linja prodhimi, punishte, objekte familjare, sociale e kulturore, etj. Gjithashtu, ELAL COM operon edhe në kryerjen e punimeve dhe instalimeve në sektorin e  tensionit të mesëm TM 06/10/20/35KV, ndërtimin e linjave ajrore dhe tokësore, instalimin e kabinave elektrike, Transformatorëve, Paneleve TM të kompletuara, etj. Përkushtimi i plotë i stafit, siguron realizimin unik dhe punimet më të mira në këtë fushë.

 

ELALCOM, sjellim në jetë në mënyrë profesionale, të gjitha idetë dhe kërkesat tuaja!