Shërbimet e Kompanisë

ELALCOM fal organizimit ne gamen e produkteve qe ofron, paisjeve dhe makinerive speciale si dhe stafit te pregatitur profesionalisht, kryen punime dhe instalime cilesore te certifikuara, ne sektorin civil dhe industrial, fabrika, linja prodhimi, punishte, objekte familjare  dhe social kulturore, etj. Gjithashtu ELALCOM operon edhe ne kryerjen e punimeve dhe instalimeve ne sektorin e  Tensionit te Mesem TM 06/10/20/35KV, ndertim linjash ajrore dhe tokesore, instalim kabinash elektrike, Transformator, Panele TM te kompletuara, etj.