Prodhim dhe Asemblim Panele Elektrike

PANELE ELEKTRIK

PRODHIMI
 

ELALCOM fale nje ekperience te fituar ne vite dhe kerkimi te vashduar drejt teknologjise, prodhon panele te certefikuar qe lehtesisht jane bere pjese e konkurences se produkteve Europiane.

Zgjidhje inovative, zgjidhje te personalizuar dhe pergjigje e menjehershme jane themeli I punes se perditshme te punonjesve te ELALCOM.

Fale nje skuadre  me eksperience si ne projektim dhe ne prodhim, produktet e ELALCOM bejne te mundur qe klienti te jete I kenaqur pertej pritjeve te tij.

ELALCOM vendos ne sherbim te klientit nje profesionalizem te larte qe ben te mundur permbushjen e nevojave ne sektore te ndryshem.

Misioni i I ELALCOM eshte te projektoje dhe te zbatoje per secilin klient duke u nisur nga nevojat e tij.

  

> PANELE PER KUADRO SHPERNDARJE

> PANELE PER KUADRO KOMANDIMI

> PANELE PER MATJE TE ENERGJISE ELEKTRIKE
 

ASEMBLIM DHE PROJEKTIM

ELALCOM gjithashtu vjen me prane klientit me projektim dhe asemblim te kuadrove shperndarje deri ne 3200A, kuadrove komandimit, etj.

Parteneret si EATON, FINDER etj bejne te mundur qe ELALCOM te jete ne nivelet me te larta persa I perket asemblimeve te kuadrove te ndryshem.