Reth nesh

ELAL COM është një kompani e cila operon në fushën elektrike. E themeluar që prej vitit 1998 dhe me një shtrirje të gjërë në gjithë territorin e Shqiperisë, ajo është sot një ndër shoqëritë lider në prodhimin dhe shpërndarjen e materiale elektrike si në sektorin civil ashtu edhe atë industrial, ofrimin e materialeve të sinjalistikës së ndriçimit, tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë, teknikave dhe sistemeve të automatizimit, etj. Falë stafit të përkushtuar dhe profesional, punët e realizuara nga Elal Com kanë rezultuar gjithmonë të suksesshme dhe jetëgjata.