Reth nesh

ELAL COM eshte nje shoqeri e cila operon ne fushen elektrike. E krijuar qe prej vitit 1998 dhe me nje shrirje te gjere ne gjithe territorin e Shqiperise, ajo eshte sot nje nder shoqerite me te arrira ne prodhimin dhe shperndarjen e materiale elektrike ne sektorin civil dhe industrial, materialeve te sinjalistikes te ndriçimit, tensionit te ulet, te mesem dhe te larte, teknikave dhe sistemeve te automatizimit, etj.