Projektim

ELALCOM, krahas të gjithë shërbimeve të tjera në fushën e ndricimit dhe fushën elektrike në tërësi, ofron gjithashtu edhe projektim. Projektimi vjen si zgjidhje inovative për realizimin e  projekteve, në funksion të implementimit të ideve apo objekteve, konfort të gjitha standarteve europiane.