Projekte

Disa nga projektet e realizuara nga ELAL COM

Periudha

Përshkrimi i projekteve

Vlera

Vendi

2009-2010

Projekti me kompaninë Delta në furnizimin dhe implementimin në antenat e Tensionit të Mesëm të Eagle Mobile.

1.2 mln $

Tiranë

2009-2011

Projekti me kompaninë Artiel në furnizimin dhe implementimin e nënstacioneve elektrike dhe sistemeve.

1.8 mln $

Tiranë

2010-2011

Projekti me kompaninë Huawei (PRC) në furnizimin dhe implementimin e nenstacioneve elektrike dhe sistemeve.

2.6 mln $

Tiranë

2010-2011

Projekti me ARRSH, furnizimin dhe implementimin e shtyllave të ndriçimit rrugor në Autostradën Durrës-Kavajë.

1.98 mln €

Durrës

2010-2011

Projekti me Bashkinë e Tiranës, furnizimi dhe implementimi i sistemit të ndriçimit në Sheshin Skenderbej.

1.2 mln €

Tiranë

2012-2012

Projekti me Bashkinë Vlorë, furnizimi dhe implementimi i sistemit të ndriçimit në Sheshin Pavarësia.

660000 €

Vlorë

2012-2013

Implementimi i impianteve elektrike civile dhe industriale për palë të treta.

1.5 mln €

Shqipëri

2013-2014

Furnizimi dhe implementimi i nënstacioneve elektrike dhe furnizimi me materiale të tjera elektrike për ÇEZ Shpërndarje Sh.a.

1.8 mld Lek

Tiranë