Implementim

ELAL COM ofron ndër të tjera si shërbim edhe zbërthimin dhe implementimin e projekteve të ndryshme si civile ashtu edhe industriale.

  • Kabina transformimi
  • Shpërndarje të energjisë elektrike 
  • Ndricim rrugor
  • Impiante fotovoltaik
  • Instalime civile
  • Instalime industriale
  • Impiante vëzhgimi 
  • Impiante alarmi antizjarr