Implementim

ELAL COM ofron si sherbim zberthimin dhe implementimin e projekteve te ndryshem si civile ashtu edhe industriale.

  • Kabina transformimi
  • Shperndarje te energjise elektrike 
  • Ndricim rrugor
  • Impiante fotovoltaik
  • Instalime civile
  • Instalime industriale
  • Impiante veshgimi 
  • Impiante alarmi antizjarr

Etj