Historiku

Themeluar ne vitin 1998, Elal Com lozi një rol kryesor në zhvillimin e infrastrukturës dhe ndërtimeve te reja në Shqipëri.

Fal furnizimit të shpejt dhe të vazhdueshëm të materialeve elektrike civile dhe industriale dhe mundësinë për të ofruar një gamë produktesh të gjërë, Elal Com përbën tashmë një pik referimi për profesionistët e fushës.