Aktiviteti

Elal Com ushtron aktivitetin në furnizim-implementimin e materialeve elektrike dhe të prodhimit, të shtrirë në të gjithë sektorët :

 

Sektori i ndricimit:

 • Ndriçim rrugor
 • Ndriçim për parqe, sheshe, lulishte
 • Ndriçim për banesa, dyqane, hotele
 • Ndriçim për zyra dhe ambjente industriale

Sektori Civil: 

 • Produkte elektrike për vila, shtëpi, pallate/apartamente
 • Produkte elektrike për godina biznesi, hotele, dyqane dhe zyra
 • Produkte të monitorimit dhe mbrojtjes kundra zjarrit
 • Kabllo fuqie dhe të kontrollit

Sektori Industrial: 

 • Kanalina metalike, plastike dhe aksesorë të ndryshëm
 • Panele fuqie dhe panele të matjes së energjisë
 • Automatizime dhe mbrojtje përkatëse
 • Sistemet e mbrojtjeve nga shkarkimet atmosferike
 • Kabllo fuqie dhe të kontrollit

Sektori i Tensionit të Mesëm: 

 • Kabina transformimi për 06/10/20KV
 • Panele për tension të mesëm TM 10/20KV
 • Transformator fuqie të thatë dhe me vaj të tensioneve dhe fuqive të ndryshme
 • Kabllo bakri dhe alumini për TM 06/10/20KV
 • Percjellës alumini dhe bakri për linja TM 06/10/20KV
 • Aksesorë per linjat e TM 06/10/20KV