Aktiviteti

Elal Com ushtron aktivitetin ne furnizim-implementim te materialeve elektrike dhe te prodhimit,

te shtrire ne te gjithe sektoret :

 

Sektori I ndricimit:

 • Ndriçim rrugor
 • Ndriçim per parqe, sheshe, lulishte
 • Ndriçim per banese, dyqane, hotele
 • Ndriçim per zyra dhe ambjente industriale

Sektori Civil: 

 • Produkte elektrike per vila, shtepi, pallate/apartamente
 • Produkte elektrike per godina biznesi, hotele, dyqane dhe zyra
 • Produkte te monitorimit dhe mbrojtjes kundra zjarrit
 • Kabllo fuqie dhe te kontrollit

Sektori Industrial: 

 • Kanalina metalike, plastike dhe aksesore te ndryshme
 • Panele fuqie dhe panele te matjes se energjise
 • Automatizime dhe mbrojtje perkatese
 • Sistemet e mbrojtjeve nga shkarkimet atmosferike
 • Kabllo fuqie dhe te kontrollit

Sektori I Tensionit te Mesem: 

 • Kabina transformimi per 06/10/20KV
 • Panele per tension te mesem TM 10/20KV
 • Transformator fuqie te thate dhe me vaj te tensioneve dhe fuqive te ndryshme
 • Kabllo bakeri dhe alumini per TM 06/10/20KV
 • Percjelles alumini dhe bakeri per linja TM 06/10/20KV
 • Aksesore per linjat e TM 06/10/20KV