Kontakt

  •  Rruga Arban, Vaqarr-Tiranë, Zona Industriale
     Tiranë-Shqipëri
  • +355 68 20 20 045
  • +355 69 20 20 645
  • +355 69 20 92 514
  • info@elalcom.al